Nawóz NuAq z Wolnej Wody

W całej swej pokorze i podziwie dla Przyrody obserwuję cudowne właściwości wody, i jako naukowiec i inżynier jestem zdumiony, że odpowiednio ukształtowana może odżywiać roślinę lepiej jak najlepszy nawóz, chronić ją i pozwalać jej wydawać zupełnie wolne od chemii owoce jej życia, które spożywamy wraz z własnymi dziećmi, by samemu żyć zdrowo jak te rośliny. Podobny proces zaobserwowałem u rośli i ludzi. I tu, podobnie jak u roślin, woda niesie witalność i siłę.

Jesteśmy w 70% z wody, dbajmy o swoją wodę, a zadbamy o całą wodę. Świat informacji i świadomości życia jest spajany wodą. Rolnictwo przeżywa prawdziwą katastrofę ekologiczną: pola są wyjaławiane i zatruwane przez coraz bardziej wymyślne i inwazyjne środki chemiczne, które są kompatybilnie produkowane wraz ze zmodyfikowaną genetycznie żywnością, która nas coraz szybciej zabija.

Moja troska o Matkę Ziemię, która nas żywi i chroni, wyrażona jest w darze wody, którą produkuję dla jej rekultywacji i zdrowia przyszłych pokoleń. Kto choć raz chodził po Niej boso, ten wie o czym piszę.

Moje odkrycie ma uczynić ludzi wolnymi, pokazać im możliwości zbierania plonów, które wyżywią populację ludzi kilkukrotnie większą jak dotychczas, bez chemii, a w harmonii z Naturą, poprzez permakulturę również w wydaniu skali przemysłowej.

Obecnie przeprowadzane badania polowe, a wcześniej laboratoryjne, bez udziału skostniałych, hamujących jakikolwiek rozwój, norm uczonych uniwersyteckich, dają cudowne rezultaty….gryka, konopie włókniste, kukurydza, bobik, pszenica….warzywa….zdrowe, soczyste, tanie…

Projekt zakłada zbudowanie informatycznej platformy zrzeszającej bezpośrednio producentów żywności i konsumentów poprzez platformę społecznościową, która zadba o świadomości obu tych środowisk i zabezpieczy interesy obu tych środowisk poprzez tani nawóz z wody.

 

marek nawozty 2 marek nawozy marek nawozy 3

 

Na 5-tej klasie bonitacyjnej kukurydza uzyskała średnio bez nawozu i środków ochrony roślin 7,7 tony z h.

Konopie wydały nasiona po 1,5 miesiącu od siewu, a gryka urosła jak i chwasty na 2 metry, bowiem polana NuAq była ziemia…, podobnie bujnie: bobik, pszenica, groch…

To Dzieło Nas Wszystkich. Wypróbuj i podziel się swoimi doświadczeniami.

 

Marek Mokwinski 4

Ostatnio opracowałem nawóz NuAq. Zdjęcie z prób nawozu na fasoli. Jedna jest podlewana NuAq, a wodą z kranu. Bez żadnej chemii. Rośliny rosną dużo szybciej i można podnieść plon z hektara. Nawóz można wykonywać na miejscu u rolnika. Jest w produkcji o połowę tańszy jak nawóz tradycyjny. Jest to nawóz płynny.

Jeśli chodzi o ten nawóz, to badania nad nim wykonywały z podobnym rezultatem 4 osoby. Kolega Adam Kowalczyk nawet napił się tej wody i ze zdumieniem stwierdził, że bardzo dobrze smakuje. Wszystkim bardzo dobrze smakowała ostatecznie.

Opis produktu

NuAq przeznaczony jest specjalnie dla celów rolniczych. Można go wykorzystywać m.in. do pobudzenia wzrostu roślin.

Zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów na materiale siewnym. Ułatwia wchłanianie w ziarna substancji odżywczych przez co pozwala na zastosowanie mniejszej ilości środków chemicznych do uzyskania lepszych efektów.

NuAq tradycyjny nawóz, ocena przydatności NuAq w hodowli roślin

Liczebność drobnoustrojów w glebie w obecności NuAq bez wstępnego wzbogacenia gleby nawozami płynnymi znacząco maleje. Mniejsza liczba bakterii i grzybów w glebie może skutkować zmniejszeniem zachorowalności roślin.

 

Marek borowki 1Marek Borowki 2Marek Borowki 3

4-ro miesięczny przyrost sadzonek borówki amerykańskiej odmiany Sparta podlanej NuAq sięga 200 cm (na zdjęciu po 2 miesiącach…130 cm)

Największą liczbę promieniowców w glebie obserwowano przy nawadnianiu gleby NuAq, przy wstępnym użyźnieniu płynnym nawozem Biohumus lub Pokon,rozcieńczonym również NuAq. Promieniowce w największym stopniu rozkładają w glebie humusy i inne trudno rozkładalne związki organiczne, w wyniku czego gleba jest bogatsza w substancje łatwo przyswajalne dla roślin.

Największą bezwzględną i względna szybkość wzrostu roślin obserwowano przy największej ekspozycji roślin na NuAq we wszystkich wariantach przeprowadzonych badań. Nie stwierdzono toksycznego wpływu NuAq na organizmy żywe. NuAq stanowi między innymi bardzo dobry rozpuszczalnik, nawet w stosunku do substancji trudno rozpuszczalnych. Substancje zawarte w glebie, aby mogły być wykorzystane przez organizmy glebowe czy rośliny, w ich procesach metabolicznych często muszą występować w postaci jonów, gdyż mniejsze cząstki łatwiej przedostają się przez błony cytoplazmatyczne do wnętrza komórek.

Nawadnianie NuAq gleby pozwoli na uzyskanie roztworu glebowego zawierającego znacznie większe ilości substancji łatwo przyswajalnych dla organizmów żywych. Zjawisko to można wykorzystać przy hodowli roślin uprawnych, poprzez nawadnianie pól. Procesy te mogą wpłynąć na zwiększenie przyrostu roślin i zwiększyć tym samym wielkość plonów. Dodatkowo zastosowanie nawozów organicznych i mineralnych podczas nawodniania gleby NuAq, pozwoli na jej wzbogacenie w substancje odżywcze.

 

M M ogorki 1

Korniszonki po 25 cm po podlewaniu NuAq.

Podlewanie roślin uprawnych NuAq, bogatej w substancje łatwo przyswajalne w wyniku zmieszania jej z nawozami płynnymi, może nie tylko bezpośrednio wpłynąć na zwiększenie przyrostu masy roślinnej poprzez jej wchłanianie systemem korzeniowym do tkanek roślinnych, ale również pośrednio poprzez poprawę stanu gleby. Podłoże glebowe nawadniane NuAq może ulec użyźnieniu w wyniku zajścia reakcji chemicznych, których konsekwencją będzie zmiana składu chemicznego oraz granulacji gleby (obniżenie ilości wytrącania się ilości rozpuszczalnych soli i wodorotlenków).

Dodatkowo NuAq wykazuje właściwości bakteriobójcze, poprawiając kondycję roślin uprawnych oraz zmniejszyć ich zachorowalność w wyniku nadmiernego rozwoju bakterii czy grzybów chorobotwórczych w podłożu.

Poziomy gotowości technologii

Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zosta zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Wydajemy certyfikaty żywności produkowanej bez chemii na NuAq, w ramach licencji i wypożyczenia reaktorów NuAq.

Kontakt 601 786 828  tojackinvestor@gmail.com